herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Podsumowanie konkursu ”Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi”
Podsumowanie konkursu ”Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
czwartek, 18 listopada 2010
 

W dniu 16 listopada 2010 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. ,,Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo na wsi”, którego organizatorem byli: Starosta Buski,  Okręgowa Inspekcja Pracy w Kielcach, Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach.

Do konkursu przystąpiło 20 kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. W działaniach konkursowych udział wzięło 394 członków KGW, w tym 191 osób ubezpieczonych w KRUS. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło ponad 500 osób, w tym 312  członkiń i ponad 100 dzieci. Koła zorganizowały 20 wystaw tematycznych z produktami zdrowej żywności oraz ulotkami, broszurkami, plakatami i pracami plastycznymi na temat  bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

W ramach konkursu podjęto szereg inicjatyw na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa pracy i życia na wsi w tym:
- współorganizacja festynów dla mieszkańców w swoich miejscowościach (Młyny, Wełecz, Kołaczkowice, Zrecze Chałupczańskie, Rataje, Rykoszyn),
- organizacja spotkań z pielęgniarką, lekarzem lub pokaz pomocy przedmedycznej (Młyny, Wełecz, Kołaczkowice, Zrecze Chałupczańskie, Moskorzew, Dąbrowica, Rykoszyn),
- pomoc przy organizacji zajęć dla dzieci w czasie wakacji (Zrecze Chałupczańskie, Macierzanka),
- edukacja dzieci  i dorosłych poprzez organizację spotkań, konkursów plastycznych, quizów wiedzy (Młyny, Wełecz, Zrecze Chałupczańskie, Rataje, Kowala, Wzdół Rządowy, Dąbrowica),
- likwidacja wybranych zagrożeń w gospodarstwach rolnych członkiń KGW (Wzdół Rządowy, Święcica, Bardo).

Komisja bardzo wysoko oceniła zaangażowanie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczących w konkursie. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja postanowiła przyznać 3 wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Starostę Buskiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, dyrektora KRUS w Kielcach dla: KGW w Młynach, KGW w Zreczu Chałupczańskim, KGW w Śnieżkowicach .

Wszystkie Koła Gospodyń biorące udział w Konkursie  otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu agd i naczyń kuchennych. Ponadto wyróżnione zostały dwa Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy i Moskorzewie, które otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez  Mirosława Pawlaka - Posła na Sejm RP.

Uczestnicy imprezy mogli delektować się smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich przy akompaniamencie Kapeli Stefana Wyczyńskiego z Lubczy.