Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 21 czerwca 2019
 

herbW Powiecie Buskim w 2019 r. funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Dwa punkty tzw. stałe zlokalizowane są w Busku - Zdroju oraz w Stopnicy - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, a także jeden punkt tzw. mobilny, funkcjonujący trzy dni w Nowym Korczynie i dwa dni w Solcu – Zdroju, również powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej.

Punkty działają według poniższego harmonogramu:


1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju przy ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C:

Poniedziałek:

od godz.

1200

do godz.

1600

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1300

Środa

od godz.

800

do godz.

1200

Czwartek

od godz.

900

do godz.

1300

Piątek

od godz.

900

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 370 50 29

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny.


2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15:

Poniedziałek:

od godz.

800

do godz.

1300

Wtorek:

od godz.

800

do godz.

1300

Środa

od godz.

800

do godz.

1300

Czwartek

od godz.

800

do godz.

1300

Piątek

od godz.

800

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 377 98 57

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela doradca obywatelski.


3a. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5:

Poniedziałek:

od godz.

800

do godz.

1300

Środa:

od godz.

900

do godz.

1400

Piątek:

od godz.

900

do godz.

1400

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 234 54 27

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.


3b. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (tzw. mobilny) zlokalizowany w budynku Starej Plebanii w Solcu – Zdroju ul. Kościelna 3:

Wtorek:

od godz.

900

do godz.

1400

Czwartek:

od godz.

800

do godz.

1300

Termin planowanej wizyty należy ustalić telefonicznie pod numerem 41 377 67 32

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa.

Nieodpłatnych porad prawnych udziela adwokat.

Do najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej możemy zaliczyć:

Od stycznia 2019 r. zaczął funkcjonować punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który w zakresie kompetencji obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Od nowego roku zmienił się również zakres udzielanych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, który obejmuje:

-  poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

-  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

- Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obecnie z porad może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i przed uzyskaniem porady złoży stosowne oświadczenie.

Ostatnią istotną zmianą jest możliwość wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie, zarówno w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jak również w punkcie poradnictwa obywatelskiego.

Osoby uprawnione wymienione w art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, co najmniej na 3 dni wcześniej i umówić wizytę.

Prowadzona jest również przez starostę lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, zawierająca informacje o centralnych tematycznych infoliniach i innych formach poradnictwa.

  • Przedmiotowa lista [ PDF ]
 
Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2019