Nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka.   
środa, 17 października 2018
 

herbDzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do podziękowań składanych na ręce pracowników oświaty za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży.

W Powiece Buskim w bieżącym roku aż 138 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zostało wyróżnionych za swoją pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Lucyna Wojnowska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz Pan Wiesław Waga – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, natomiast Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Wioletta Czupryna – Kopeć wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju.

Z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju przyznał wyróżniającym się nauczycielom powiatowych jednostek oświatowych Nagrody Starosty Buskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które otrzymali:

 

 1. Iwona Bąk – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie,
 2. Elżbieta Bober - nauczyciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku – Zdroju,
 3. Ewa Charczuk - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
 4. Alicja Kiełb - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie,
 5. Marcin Kryczka - nauczyciel Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju,
 6. Marcin Krzak – kierownik warsztatów Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju,
 7. Elżbieta Lotko – Pikul - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju,
 8. Arkadiusz Markiewicz - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju,
 9. Sylwester Pałka - dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju,
 10. Sylwester Służalski - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
 11. Renata Sowińska - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju,
 12. Marta Sutkowska - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju,
 13. Teresa Wójcik - nauczyciel Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju,
 14. Waldemar Wójcik - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju,
 15. Magdalena Zoch – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju.

 

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski zorganizowano uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których również dyrektorzy jednostek oświatowych dziękowali nauczycielom za ich pracę. Nagrody Dyrektorów otrzymało łącznie 74 nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych. Wyrazy uznania zostały skierowane także do pracowników niepedagogicznych, którzy z rąk dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych odebrali nagrody za wspieranie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli. Nagrodzonych zostało 28 pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciele i pracownicy powiatowych jednostek oświatowych - poza nagrodami finansowymi - zostali także uhonorowani za swoją pracę odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonorowani: Pan Adam Godula – wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Pani Barbara Galant, Urszula Polak, Anna Kosela, Katarzyna Tometczak – Morus – nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju oraz Pani Lucyna Rajca nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Małgorzata Praszkiewicz nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, Barbara Stańko nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju oraz Anna Kosela nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznano 5 nauczycielom Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju: Januszowi Jurczykowi, Jarosławowi Pasternakowi, Irenie Sobieraj, Annie Dryi, Urszuli Szczepanowskiej, 2 nauczycielom i pracownikowi niepedagogicznemu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju: Julicie Ładowskiej, Anecie Prucnal, Monice Kapuście oraz Panu Mariuszowi Zarębie nauczycielowi I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju.

 

Serdecznie gratulujemy nauczycielom i prawnikom oświaty przyznanych nagród i odznaczeń oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.

Relacje z uroczystości w powiatowych jednostkach oświatowych:

http://zsp1busko.pl/node/3664

https://zsti.pl/index01.php?nr=962

https://www.lobusko.pl/?p=10385

http://sosw.busko.pl/dzienedukacji/