herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Jestem zdolna. Jestem zdolny - stypendia „marszałkowskie”
Jestem zdolna. Jestem zdolny - stypendia „marszałkowskie” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 09 maja 2017
 

ZajawkaSejmik Województwa Świętokrzyskiego w październiku 2016 r. przyjął uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017.

Program jest skierowany do uczniów kształcących się w ogólnodostępnych gimnazjach i liceach ogólnokształcących prowadzących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne a także w ogólnodostępnych szkołach zawodowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół policealnych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych). Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uzdolnionych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT i języków obcych oraz przedmiotów zawodowych (dotyczy wyłącznie uczniów szkół zawodowych).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub jego zastępcę) wniosku o przyznanie stypendium. Kandydatami do stypendium są uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i osiągnęli wysoką średnią ocen, a także są laureatami konkursów lub olimpiad.

Wśród laureatów (200 z gimnazjów i liceów oraz 200 ze szkół zawodowych) znaleźli się uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku–Zdroju:
  1) Klaudia Drechnowicz,
  2) Eryk Hajduk,
  3) Katarzyna Kuciak,
  4) Sylwia Kwiatkowska,
  5) Anna Nalepa
 2. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Busku – Zdroju:
  1) Klaudia Bondar,
  2) Justyna Nowak,
  3) Przemysław Szczęśniak,
  4) Małgorzata Szumilas
 3. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju:
  1) Dominika Korczak
 4. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju:
  1) Olga Kieljańska,
  2) Joanna Łabuzek.

Każdy laureat otrzymał stypendium w kwocie 3 700 zł (370 zł x 10 miesięcy). Dzięki pozyskanym środkom każdy ze stypendystów będzie miał możliwość realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, co przyczyni się do podniesienia jego kompetencji kluczowych oraz stworzy solidną podbudowę do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

Autor: Mariola Kornicka

Zdjęcia: M. Drożdżowska, M. Sokołowski, T. Wesołowska